Zakończono prace termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Zgorzelcu

przez admin

W maju zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. Kościuszki. Na ich realizację miasto pozyskało ponad 1,6 mln zł dofinansowania unijnego.

Termomodernizacja zgorzeleckiego przedszkola to część dużego międzygminnego projektu, w którym oprócz naszego miasta uczestniczą jeszcze Wądroże Wielkie i Zawidów. Główny cel to zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, co dla samorządów oznacza przede wszystkim niższe koszty utrzymania działających w nich placówek, ale nie tylko. Zmodernizowane budynki to także korzyść dla środowiska naturalnego i zdrowia użytkowników.

Termomodernizacja+

Kompleksowe prace, które na zlecenie urzędu wykonano na terenie przedszkola publicznego nr 2 przy ul. Kościuszki poprzedził audyt energetyczny, na podstawie którego określony został optymalny zakres przyszłych prac modernizacyjnych w budynku przedszkola.

W ramach zleconych przez miasto prac należało wykonać dwa rodzaje robót. Pierwsze, które zabezpieczyły budynek przedszkola przed stratami ciepła i wilgocią, obejmowały izolację i ocieplenie ścian budynku, renowację tynku z odtworzeniem detali architektonicznych, wymianę: okien i drzwi zewnętrznych piwnic, komina, włazów zewnętrznych i luksferów. Przy okazji remontu wymieniono też rury spustowe, barierki przy schodach oraz instalację odgromową, wymieniono daszki nad wejściami, wyremontowano schody, podesty i taras, wykonano nowe obróbki blacharskie na ścianach elewacji i na dachu. Zamontowano też monitoring zewnętrzny i nowe oświetlenie elewacyjne typu LED z czujnikiem ruchu. Drugi rodzaj zleconych przez miasto prac obejmował modernizację systemu centralnego ogrzewania i montaż alternatywnego źródła energii tj. instalacji fotowoltaicznej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją elektryczną do obsługi kotłowni oraz modernizację kotła gazowego w budynku przedszkola.

Prace termomodernizacyjne i remontowe nie tylko zmniejszyły zapotrzebowanie placówki na energię, ale poprawiły też wygląd i funkcjonalność budynku. W ramach projektu urząd zakupił także schodołaz, który ułatwi osobom z ograniczeniami ruchu i niepełnosprawnym pokonywanie schodów prowadzących do budynku.

Całkowita wartość : 2 250 700,54 zł
Wartość dofinansowania: 1 623 601,17 zł (85,00% całkowitej wartości)

Zadanie zostało zrealizowane w ramach międzygminnego projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Źródło: UM w Zgorzelcu