Przeciwpowodziowy zbiornik Bolków już po gruntownym remoncie przeprowadzonym przez wrocławskie Wody Polskie

przez admin

Zakończył się kompleksowy remont suchego zbiornika przeciwpowodziowego Bolków na potoku Rochowicka Woda. Obiekt, który przy maksymalnym poziomie piętrzenia może zgromadzić 870 tysięcy metrów sześciennych wody i zabezpiecza obszar 19 kilometrów kwadratowych, służy mieszkańcom Dolnego Śląska jako ważne wsparcie systemu ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Nysa Szalona.

Roboty budowlane, które rozpoczęły się na początku 2020 roku i zakończyły w grudniu tego roku objęły niemal wszystkie elementy zbiornika Bolków, który został wybudowany jeszcze za czasów niemieckich w 1912 roku. Wśród prac znalazł się między innymi gruntowny remont zapory ziemnej, przelewu powierzchniowego, kaskady, kanału odpływowego, mostu przejazdowego, niecki wypadowej czy kamiennego kanału poniżej niecki. Dodatkowo gruntownie wyremontowano pomosty schodów i siłowników służących, do sterowania obiektem oraz bariery ochronne i oświetlenie korony zapory. Wykonano łapacz rumowiska i namułu, a także remont urządzeń zrzutowych zbiornika. Wreszcie, uzupełniono sieci piezometrów oraz istniejący system rowów odwadniających czaszę zbiornika.

Realizację robót budowlanych poprzedzały badania i opracowania przedprojektowe oraz prace projektowe. Koszt prac to 7 mln 300 tysięcy złotych. Wykonawcą zadania pod nazwą „Remont suchego zbiornika wodnego Bolków km 1+100 potoku Rochowicka Woda” było konsorcjum firm z liderem – spółką Naviga-Trans z Wrocławia oraz konsorcjantami – Max Energy z Wrocławia i Pracownia Projektowa Piotr Trybuś z Wrocławia. Inwestycja zrealizowana przez Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu została objęta przez wykonawcę minimum 36-miesięcznym okresem gwarancji.

ZbiornikBolkówPotok
Obiekt jest zlokalizowany na potoku Rochowicka Woda. Fot. Wody Polskie.

Przypomnijmy, że zbiornik Bolków zbudowano w 1912 roku. Znajduje się na potoku Rochowicka Woda, lewobrzeżnym dopływie rzeki Nysa Szalona, powyżej miejscowości Stare Rochowice na terenie gminy Bolków w województwie dolnośląskim. Podstawowe obiekty tworzące ten zbiornik to: zapora ziemna, urządzenia zrzutowe, w tym: upust denny i przelew stokowy. Zapora zamyka zlewnię o powierzchni 19 kilometrów kwadratowych. Powierzchnia zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia to 23 hektary, a jego pojemność może sięgać niemal 870 tysięcy metrów sześciennych.

Źródło: https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/1864-przeciwpowodziowy-zbiornik-bolkow-juz-po-gruntownym-remoncie-przeprowadzonym-przez-wroclawskie-wody-polskie